מסגרת הפעילות לאיכות הסביבה פועלת המועצה בתחומים הבאים:​
 

איסוף קרטון ונייר למיחזור

איסוף קרטון מתבצע על ידי חברת אמניר מכלובים במקומות הבאים: 

 • בישובים – בצמוד למכולת בכל ישוב
 • באזורי התעשיה
 • בצומת גולני
 • ליד בנין המועצה
 • בבתי הספר

מבניין המועצה ומבתי הספר מתבצע גם איסוף נייר

איסוף סוללות

בכל מזכירויות הישובים מפעילה המועצה מערך איסוף סוללות משומשות והעברתם לאתר איכסון מתאים.

פרוייקט מיחזור בבית ספר לביא

המועצה מפעילה בסיוע המשרד לאיכות הסביבה פרוייקט מיחזור בבית ספר לביא תוך הפעלה ושיתוף של התלמידים וצוות בית הספר בתהליך המיחזור ובחשיבותו. הפרוייקט נוחל הצלחה גדולה ואנו תקווה כי בקרוב יופעלו פרוייקטים נוספים בבתי הספר האחרים באזורנו. 

הדברת יתושים

המועצה, באמצעות מחלקת התברואה, נוקטת בפעולות מקיפות להדברת היתושים בכל המוקדים הגדולים הנמצאים באזורנו כגון בריכת חמצון, נחלים, תעלות ומאגרי מים. אולם, הצלחת ההתמודדות עם מפגע זה מחייבת גם את סיוע ותרומת תושבי המועצה.  
כדי שנוכל, במאמץ משותף, להתמודד עם נגע היתושים, להלן מידע על המחלה והנחיות להתגוננות בפני יתושים מעבירי קדחת הנילוס המערבי:
מחלת קדחת הנילוס נגרמת על ידי נגיף, היא פוגעת בעיקר בבקר, צאן ועופות ומועברת לאדם בעיקר ע"י יתושים. המחלה דמויית שפעת חריפה עם אפשרות לסיבוכים. 

גורמים מעורבים בהפצת התחלואה:

 • עופות נודדים
 • עופות מקומיים
 • עופות משק
 • היתושים המעבירים - נפוצים בכל הארץ
   

הנחיות למניעת מפגעי יתושים:

 • יש לבדוק את חצר הבית ולדאוג שלא ימצאו בה מים עומדים.
 • יש לוודא את סגירתם המוחלטת של פתחי וצנרת מערכת הביוב.
 • יש לאתר ולרוקן ממים כל חבית, צמיג או כלי אחר.
 • בנוסף מומלץ לבדוק חללים נמוכים או תת קרקעיים, כגון מרתפים או מקלטים, ולוודא שלא הצטברו בהם מים עומדים .
 • יש להקפיד על סגירה הרמטית של כל מיכלי המים בחצרות ועל גגות הבתים
   

מים עומדים הינם המקור העיקרי ליתושים!