פקס: 04-6628212
קבלת קהל:  ימים ב',ד',ה' בין השעות 08:30 ועד 16:00  |  ימים א', ג' אין קבלת קהל ואין מענה טלפוני עד השעה 12:00

פרטי יצירת קשר

הלל רובינשטיין
מהנדס הועדה המקומית לתכנון ובניה

עמוס ויינגרטן

שירלי זפרני
מידענית ובודקת היתרים

עדי רובין
בודקת תכניות מפורטות

יסמין שפסו
מנהלת ארכיון

טלי גנור
מזכירת אגף הנדסה

חיים אליהו
פקח הנדסה ורכז נגישות במועצה

הדס הרחול
מנהלת תפעול הועדה לתכנון ובניה

אלון בראונשטיין
מנהל יחידת פיקוח הנדסי