לו"ז ראש המועצה לחודש מאי 2021

לו"ז ראש המועצה לחודש מרץ 2021
לו"ז ראש המועצה לחודש פברואר 2021
לו"ז ראש המועצה לחודש ינואר 2021
לו"ז ראש המועצה לחודש דצמבר 2020
לו"ז ראש המועצה לחודש נובמבר 2020
לו"ז ראש מעוצה לחודש אוקטובר 2020
לו"ז ראש המועצה לחודש ספטמבר 2020
לו"ז ראש המועצה לחודש אוגוסט 2020
לו"ז ראש המועצה לחודש יולי 2020
לו"ז ראש המועצה לחודש יוני 2020
לו"ז ראש המועצה לחודש מאי 2020​
לו"ז ראש המועצה לחודש אפריל  2020
לו"ז ראש המועצה לחודש מרץ 2020
לו"ז ראש המועצה לחודש פברואר 2020
לו"ז ראש המועצה לחודש ינואר 2020
לו"ז ראש המועצה ל​חודש אוקטובר 2019
לו"ז ראש המועצה לחודשים אוגוסט - ספטמבר 2019
לו"ז ראש המועצה לחודשים יוני-יולי 2019​
לו"ז ראש המועצה לחודש מאי 2019
לו"ז ראש המועצה לחודש אפריל 2019
לו"ז ראש המועצה לחודש מרץ 2019
לו"ז ראש המועצה לחודש פברואר 2019​​