אתר הוועדה לתכנון ובניה

קבלת קהל

ימים ב',ד',ה' בין השעות 08:30 ועד 16:00.
ימים א', ג' אין קבלת קהל ואין מענה טלפוני עד השעה 12:00.

מטרות ויעדים

מטרת מחלקת הנדסה היא להקנות תרבות ארגונית בהתאם לתפיסת הניהול של 2000: 9001 ISO ולהשיג שביעות רצון מלאה של ציבור תושבי המועצה והעובדים בה.
עובדי המחלקה מחויבים לטפח את איכות הניהול במחלקה ואיכות השירותים שהמחלקה מספקת.
גישת ניהול מערכת האיכות מכירה בעובדי המחלקה כמשאב אנושי חשוב ביותר וקובעת שכל עובד מהווה גורם מפתח ביכולת מתן שירותים ללקוחות המחלקה וביכולת שיפור והתייעלות מתמידים.
הנהלת המחלקה מעודדת את הצלחת העובדים והמנהלים כל אחד בתחומו ולשם כך מקדישה משאבים לפיתוח הידע והמיומנויות שלהם תוך בדיקת אפקטיביות הדרכות אלו
כל עובדי המחלקה ומנהליה בתפקידים השונים מהווים מערכת אחת של לקוחות וספקים פנים-ארגוניים של שירותים שונים, ועל כן ישנה מחויבות של כל אלה לטפח את הקשרים בין העובדים עצמם. לצורך כך ממסדת הוועדה ערוצי תקשורת בין ההנהלה לעובדים.
לשם שיפור איכות השירות ועמידה בדרישות הלקוח מאמינה הנהלת הוועדה בעבודת צוות ובאיסוף נתונים שיטתי המיועדים למנוע תקלות והישנותן. הוועדה קובעת לעצמה יעדים מדידים ובודקת מדי שנה את העמידה ביעדים אלה.
הוועדה מחויבת לשיפור מתמיד של כל מערכת האיכות ושירותיה, בודקת את אפקטיביות ההחלטות והפעולות המבוצעות בה.
הוועדה ממסדת קשרים וערוצי תקשורת עם הלקוח וגורמים מעוניינים אחרים.
לשם התאמת השירות לציפיות ולשביעות רצון הלקוח וכן ע"מ לעמוד בדרישות החוק הישימות לפעילות הוועדה מקדישה הוועדה את המשאבים המתאימים לאספקת השירות תוך שימת דגש על שקיפות, מקצועיות ויעילות בהעברת המידע ללקוח.

פעילות המחלקה

 • תיאום והכנת חומר למכרזים ,פרסום מכרזים
 • התקשרויות עם מתכנני חוץ, קבלנים ומשרדים ממשלתיים
 • בנייה ושיפוצים למבני צבור :בתי ספר , גני ילדים, מעונות יום ,אשכולות פיס,כותרי פיס, מתנ"סים,מקוואות ,בתי כנסת וכו'
 • ניהול, ביצוע ופיקוח בטיפול בשיקום כבישים ,ביצוע ופיקוח כבישים ותשתיות
 • תכנון והקמת סככות המתנה לאוטובוסים
 • אשור למקום חניה שמור לנכה
 • תכנון וקבלת אישורים להצבת תמרורים וסימון כבישים
 • טיפול בתלונות הציבור וקבלת קהל
 • תחזוקה טכנית שוטפת של מבנים ומוסדות ומסודות צבור,תשתיות מדרכות,מעקות,גדרות,שערים,עבודות בניין ,מסגרות וחשמל
 • הצבת תמרורים, מעקות בטיחות ושילוט
 • הפעלת קבלנים על פי מכרזים

פרטי יצירת קשר

הלל רובינשטיין
מהנדס הועדה המקומית לתכנון ובניה

עמוס ויינגרטן

שירלי זפרני
מידענית ובודקת היתרים

עדי רובין
בודקת תכניות מפורטות

יסמין שפסו
מנהלת ארכיון

טלי גנור
מזכירת אגף הנדסה

חיים אליהו
פקח הנדסה ורכז נגישות במועצה

הדס הרחול
מנהלת תפעול הועדה לתכנון ובניה

אלון בראונשטיין
מנהל יחידת פיקוח הנדסי