פרטי יצירת קשר

ניצן פלג
ראש המועצה

חופית יאיר לוי
מזכירת הלשכה

שרון כהן
מנהלת לשכת ראש המועצה