הקהילות הן המשאב החשוב והאיכותי של האזור שלנו. אנחנו מאמינים שלקהילה יש ערך וחשיבות רבה בחיי התושב. 

תושב שמרגיש שייכות וחיבור לקהילה שלו, ירצה לתרום לקהילה ויוכל לקבל מהקהילה את הדרוש לו.  

קהילה שהתושבים בה יתנדבו ויהיו פעילים תהיה קהילה חסונה שתוכל להתמודד עם משברים ולתמוך בחברים הזקוקים לכך.

תחומי הפעילות של המחלקה:

  • ליווי הנהגות הישובים והובלת פורום הנהגות הישובים
  • הכנסת, ליווי והדרכת מנהלי קהילות בישובים
  • הובלת פורום מנהלי הקהילות
  • צמיחה דמוגרפית בישובים
  • קורסים והכשרות למתנדבים ופעילים בתחומים שונים
  • תהליכי בינוי קהילה בישובים
  • חיזוק הקשרים בין הנהגות הישובים והמועצה האזורית

 

מנהלת המחלקה- בתיה חנניה​