• ניתן לשאול עד 5 ספרים בו-זמנית.
  • ההשאלה לחודש ימים למעט מקרים מיוחדים.
  • ההשאלה היא חינם.
  • ספרים דיגיטליים באפליקציות ליבי (Libby), עברית וגטבוקס. להתחברות לשירות ללא תשלום יש לפנות לצוות הספרייה.
  • ספרים קוליים. מאות כותרים על גבי דיסקים לשמיעה ובאפליקציות.

הזמנות ספרים

  • ניתן להיכנס לתור ממתינים של פריט מהאוסף.
  • עם החזרת הספר לספרייה מועברת הודעה למזמין. הספר יישמר לקורא במשך 7 ימים.
  • ניתן להזמין פריטים באמצעות הטלפון או המייל.
  • הזמנה והארכת ספרים באתר קטלוג הספרייה באמצעות שם משתמש וסיסמא. כדי להירשם יש לפנות לצוות הספרייה בבקשה שיעדכנו בכרטיס הקורא שם משתמש וסיסמא.

למעבר לקטלוג​ הספרייה - לחצו כאן!